Odjel za francuske i frankofonske studije

Lista kolegija

Studijski program - sillabi za tekuću akademsku godinu

I. semestar 

Temeljni kolegiji    

Izborni kolegiji    

2. semestar

Temeljni kolegiji    

Izborni kolegiji    

3. semestar

Temeljni kolegiji

Izborni kolegiji

4. semestar

Temeljni kolegiji

Izborni kolegiji