Odjel za francuske i frankofonske studije
Informacije

STUDENTSKi PREDSTAVNICi

1. Andrea Sobota; mob: 099 83 57 120; e-mail: andreasobota2808@gmail.com

   Zamjenica:Hilda Bednjanec; e-mail: bednjanechilda@gmail.com

 

2. Dijana Đuričić; e-mail: duricicdijana@gmail.com 

   Zamjenica: Anica Rusan;  e-mail: anicarusan7@gmail.com

 


 

RADNO VRIJEME KNJIŽNICE

Od 8:00 do 16:00 h (pauza od 12:00 do 12:30h)
Knjižničar je dostupan u knjižnici Odsjeka za talijanistiku (susjedni hodnik)


 

RADNO VRIJEME KNJIŽNICE

Manage
Svaki dan od 12.30 do 16 h.

 

RADNO VRIJEME KNJIŽNICE

Manage
Svaki dan od 12.30 do 16 h.

Akademska čestitost - 23. ožujka 2023.

Predavanje na temu akademske čestitosti održat će izv. prof. dr.sc. Sven Marcelić (Odjel za sociologiju Sveučilišta u Zadru)  u srijedu 29. ožujka 2023. u 09.15. sati. u dv. 136.

Predavanje (u trajanju od 45 min) je obavezno za studente II. godine PDS-a, a ovom zanimljilvom predavanju pozvani su nazočiti i studenti svih drugih godina PDS-a i DS-a. 

Iz Odjela

 

Obrana diplomskog rada-Sara Tanfara - 13. ožujka 2023.

Studentica diplomskog studija Francuskog jezika i književnosti, smjer: nastavnički, Sara Tanfara brani diplomski rad pod naslovom:

"Analyse contrastive des expressions figées comparatives françaises, italiennes et croates `a composante zoonymique"

 

Obrana će se održati, u ponedjeljak, 20. 3. 2023. s početkom u 10 sati  pred stručnim povjerenstvom u sastavu:

dr. sc. Larisa Grčić, izv. prof, predsjednica povjerenstva

dr. sc. Barbara Vodanović, izv. prof. član, mentorica

dr. sc. Tomislav Frleta, doc., član.

 

Završni ispit – Obavijest za studente koji su akad.god. 2022./23. upisali treću godinu preddiplomskog studija francuskog jezika i književnosti - 7. ožujka 2023.

Na temelju odluke Stručnog vijeća Odjela za francuske i frankofonske studije od datuma 7. ožujka 2023., donesene prije stupanja na snagu novog Pravilnika o završetku studija studenti koji su u akademskoj godini 2022./2023. upisali treću godinu preddiplomskog studija francuskog jezika i književnosti i položili sve programom propisane ispite na Odjelu za francuske i frankofonske studije dužni su prijaviti i položiti završni ispit ili obraniti završni rad na drugom odjelu Sveučilišta u Zadru, tj. na drugoj studijskoj grupi

 

Obavijest o provođenju završnog ispita u ak.god. 2022./2023. - 6. listopada 2022.

Studenti koji  zaključno s 2022./2023.  upisuju apsolventsku godinu  od 1. lipnja 2023. polažu Završni ispit  u obliku eseja i usmenog ispita (onako kako se provodio i do sada i nosit će 4 ECTS boda. Rokovi u prosincu i veljači održavaju se po dosadašnjem modelu (esej, književnost, lingvistika + usmeni).

Studenti koji u 2022./2023. godini 1. puta upisuju 3. godinu studija bez obzira na studijsku grupu; upisuju kolegije Vježbe pisanog i govornog izražavanja V i VI.

 

ZAVRŠNI ISPIT-obavijest - 20. lipnja 2022.

Poštovani studenti,

nakon što položite sve predmete i prijavite završni ispit molimo da se javite na mbahnik@unizd.hr radi "testiranja indeksa" - onim studentima koji imaju e-indeks će  se provjeriti jesu li im sve ocjene u sustavu kako bismo izdali potvrdu koju donosite na završni ispit.

Oni studenti koji imaju indeks donose indeks u tajništvo ili ga skeniranog šalju na mbahnik@unizd. hr radi izdavanja potvrde.

 

Iz Tajništva