Odjel za francuske i frankofonske studije

O odjelu

DOBRODOŠLI - BIENVENUS!

Od svog osnutka 1956. godine Odjel djeluje s istom misijom: studentima omogućiti stjecanje znanja i vještina potrebnih za konkurentnost na frankofonskom tržištu rada. Odjel je otvoren za sve one koji žele učiti i proučavati francuski jezik i frankofonske kulture: za one koji su učili francuski jezik, formalno ili neformalno, kao i za one bez znanja francuskoga jezika. Za studente koji nisu učili francuski jezik Odjel u rujnu organizira besplatni dvotjedni intenzivni tečaj.

Na Odjelu se izvode sljedeći studijski programi:

  • preddiplomski dvopredmetni studij francuskog jezika i književnosti;
  • diplomski dvopredmetni studij francuskog jezika i književnosti, nastavnički smjer;
  • diplomski dvopredmetni studij francuskog jezika i književnosti, prevoditeljski smjer;

Osim vrhunske nastave, Odjel odlikuje i vrlo ugodna i poticajna suradnička atmosfera. Jedna od osobitosti Odjela je sustav tutorstva koji je osmišljen kako bi se svim studentima omogućila što jednostavnija integracija na Sveučilište i što uspješniji put prema završetku studija.

 

Naši studenti vrlo rado sudjeluju i u brojnim izvannastavnim aktivnostima koje se organiziraju na Odjelu, ali i van njega, a koje su usmjerene osobnom razvoju studenata i afirmaciji frankofonskog duha na zadarskom području.

 

Studenti na našem Odjelu također mogu pristupiti i polaganju međunarodno priznatog ispita DELF koje izdaje Ministarstvo obrazovanja Republike Francuske.

 

Konačno, naši studenti se vrlo vješto i uspješno koriste mogućnostima stipendiranja i studiranja u okviru Erasmus+ programa na drugim frankofonskim sveučilištima, što im omogućuje usavršavanje francuskog jezika, ovladavanje životnim vještinama i stvaranje globalne društvene mreže nužne za život i rad u 21. stoljeću. Odjel surađuje s nizom francuskih i drugih europskih sveučilišta na razmjeni nastavnika i studenata. Popis tih sveučilišta nalazi se na stranicama Odjela pod rubrikom Međunarodna suradnja.

 


 

 

 

 

KRATKA POVIJEST ODJELA

Početci Odjela za francuske i frankofonske studije sežu u 1956. godinu, kada je osnovana Katedra za francuski pri Romanskom odsjeku tadašnjeg Filozofskog fakulteta u Zadru. Početkom sedamdesetih godina XX. stoljeća Katedra je konačno prerasla u Odsjek za francuski jezik i književnost. Osnivanjem integriranog Sveučilišta u Zadru 2002. godine, Odsjek je reorganiziran kao Odjel za francuski jezik i književnost. Do bolonjske reforme, provedene u akademskoj godini 2005./2006., na Odjelu se izvodio dodiplomski studij francuskog jezika i književnosti koji je prvenstveno osposobljavao nastavnike u osnovnim i srednjim školama te drugim odgojno-obrazovnim ustanovama, javnima (državnima) i privatnima, višim i visokim učilištima i fakultetima. Ovaj je studij priveden kraju u akademskoj godini 2007./2008.

U okviru bolonjskog procesa na Odjelu je pokrenut preddiplomski studij francuskog jezika i književnosti, dva diplomska studija francuskog jezika i književnosti te diplomski studij romanistike.

U akademskoj godini 2006./2007. na Odjelu je započeo s radom španjolski lektorat (MAEC-AECI) i katalonski lektorat (Institut Ramon Llull). Već sljedeće akad. godine, kao plod višegodišnjih napora, na Odjelu je zaživio preddiplomski dvopredmetni studij španjolskog jezika i književnosti. Istovremeno su započeli s radom galješki lektorat (Xunta de Galicia) i portugalski lektorat (Instituto Camões).

Time je djelatnost Odjela uvelike premašila okvire francuskog jezika i književnosti pa je 10. studenog 2008. odlukom Senata Sveučilišta u Zadru Odjel preimenovan u Odjel za francuske i iberoromanske studije i ustrojen u dva odsjeka: Odsjek za francuski jezik i književnost i Odsjek za iberoromanske studije.

Odlukom Senata sveučilišta u Zadru dva Odsjeka od 1. 10. 2018. postaju samostalni Odjeli, Odjel za francuske i frankofonske studije i Odjel za hispanistiku i iberske studije, a Odjel za francuske i iberoromanske studije prestaje s djelovanjem.


 

 

 

 

Facebook