Odjel za francuske i frankofonske studije

Sociološki i traduktološki aspekti recepcije francuske i frankofonskih književnosti u Hrvatskoj nakon 1991. godine

       
 

@Jerko Ferlič

 

Projekt je financiralo Sveučilište u Zadru institucionalnim projektom broj IP.01.2021.15.


Predmet istraživanja znanstvenog projekta, koji će se provoditi od 30. 9. 2021. do 30. 9. 2023.,  prijevodi su francuske i frankofonskih književnosti na hrvatski jezik od 1991. do danas. Prijevodi, kao kulturni artefakti koji imaju utjecaj na odnose među kulturama/književnostima, sagledat će se u kulturnom, društvenom i političkom kontekstu u kojem su nastali. Sveobuhvatnije sagledavanje istraživačkog problema i efikasnije istraživanje omogućit će suradnja više znanstvenih disciplina: poredbene književnosti, traduktologije, sociologije i informacijskih znanosti. Cilj je istraživanjem odgovoriti na niz pitanja o izboru, proizvodnji i distribuciji prijevoda: posredstvom kojih kanala i mreža francuski autori dolaze do hrvatskih izdavača i prevoditelja, postoje li političke, ekonomske ili kulturne prepreke cirkulaciji tekstova, koja je uloga posrednika (prevoditelja, izdavačkih kuća, književnih agenata, urednika, knjižnica, festivala, akademskih djelatnika, blogera) u književnoj komunikaciji, kakvi su uvjeti rada prevoditelja, da li su objavljeni prijevodi dio nakladničkog niza, rade li se višestruki prijevodi istih naslova, koliko ima novih izdanja klasika, koji žanrovi imaju primat u korpusu prijevodne književnosti, održavaju li prijevodi kulturnu raznolikost i spolni paritet, kakav je omjer kanonskih i suvremenih tekstova unutar korpusa, kakav je omjer francuskih u odnosu na frankofonske autore, utječu li književne nagrade i priznanja na odabir prevedenih naslova, zadržava li francuska kultura simbolički kapital i status jedne od reprezentativnih svjetskih književnih kultura, koji je imala u razdoblju od 17. do početka 20. stoljeća te u kojoj su se mjeri uslijed tranzicijskih i globalizacijskih procesa izmijenjene prilike u književnom polju odrazile na prevođenje s francuske i frankofonskih književnosti.

Voditeljica projekta: izv. prof. dr. sc. Mirna Sindičić Sabljo, Sveučilište u Zadru/Odjel za francuske i frankofonske studije

Suradnice na projektu:
prof. dr. sc. Cvijeta Pavlović, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu/Odsjek za komparativnu književnost
izv. prof. dr. sc. Vanda Mikšić, Sveučilište u Zadru/Odjel za francuske i frankofonske studije
doc. dr. sc. Martina Dragija-Ivanović, Sveučilište u Zadru/Odjel za informacijske znanosti
doc. dr. sc. Željka Tonković, Sveučilište u Zadru/Odjel za sociologiju
dr. sc. Evaine Le Calvé-Ivičević, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu/Odsjek za romanistiku