Odjel za francuske i frankofonske studije

RAZREDBENI ISPIT

UPISI U DIPLOMSKE STUDIJE

Upis diplomski studij francuskog jezika i književnosti- smjer prevoditeljski

Uvjet upisa na dvopredmetni diplomski sveučilišni studij Francuski jezik i književnost - smjer prevoditeljski je završeni preddiplomski sveučilišni studij (minimalno 180 ECTS bodova).

Prioritet pri upisu imaju studenti koji su završili preddiplomski sveučilišni studij francuskog jezika i književnosti (180 ECTS bodova). Za njih nema razredbenog postupka i rang lista će se sastaviti prema uspjehu studenata na preddiplomskoj razini.

Za upis se također mogu prijaviti kandidati koji su završili drugi, srodni ili neistovrsni preddiplomski sveučilišni studij (minimalno 180 ECTS bodova) i imaju potvrdu o poznavanju francuskog jezika na razini B2-C1, ali uz obvezu polaganja razlikovnih ispita (sukladno procjeni Stručnog povjerenstva po uvidu u dokumentaciju pristupnika). U slučaju da kandidat nema potvrde o poznavanju jezika, provest će se testiranje prijevodom s francuskog na hrvatski i s hrvatskog na francuski.

O pojedinačnim slučajevima koji nisu navedeni u ovom prilogu, odlučivat će Stručno vijeće Odjela za francuske i frankofonske studije.

Upis diplomski studij francuskog jezika i književnosti- smjer nastavnički

Svi sveučilišni preddiplomski studiji iste struke