Odjel za francuske i frankofonske studije

RAZREDBENI ISPIT

UPISI U DIPLOMSKE STUDIJE

Upis diplomski studij francuskog jezika i književnosti- smjer prevoditeljski

Uvjet upisa na dvopredmetni diplomski sveučilišni studij Francuski jezik i književnost - smjer prevoditeljski je završeni preddiplomski sveučilišni studij (minimalno 180 ECTS bodova).

Prioritet pri upisu imaju studenti koji su završili preddiplomski sveučilišni studij francuskog jezika i književnosti (180 ECTS bodova). Za njih nema razredbenog postupka i rang lista će se sastaviti prema uspjehu studenata na preddiplomskoj razini.

Za upis se također mogu prijaviti kandidati koji su završili drugi, srodni ili neistovrsni preddiplomski sveučilišni studij (minimalno 180 ECTS bodova) i imaju potvrdu o poznavanju francuskog jezika na razini B2-C1, ali uz obvezu polaganja razlikovnih ispita (sukladno procjeni Stručnog povjerenstva po uvidu u dokumentaciju pristupnika). U slučaju da kandidat nema potvrde o poznavanju jezika, provest će se testiranje prijevodom s francuskog na hrvatski i s hrvatskog na francuski.

O pojedinačnim slučajevima koji nisu navedeni u ovom prilogu, odlučivat će Stručno vijeće Odjela za francuske i frankofonske studije.

Upis diplomski studij francuskog jezika i književnosti- smjer nastavnički

Svi sveučilišni preddiplomski studiji iste struke

 


 


UPISI

Pravilnik o provedbi razredbenog postupka i upisu na preddiplomske i diplomske studije


PARCIJALNI UPISI 

Zahtjevi za parcijalni upis predmeta iz više godine predaju se u tajništvu Odjela za francuske i iberoromanske studije od 26. 2. 2018. do 12. 3. 2018. Potrebno je priložiti kopiju indeksa. Obrasce za parcijalni upis možete preuzeti ovdje ili u Tajništvu.

Parcijalni upis

Parcijalni upis (izvanredni studenti)


UPIS U LJETNI SEMESTAR akad. god. 2017./2018.

Upis u ljetni semestar akad.god. 2017./2018. počinje u ponedjeljak, 26. veljače 2018., a završava u ponedjeljak, 26. ožujka 2018.

Upis se obavlja sljedećim redoslijedom:

  1. Upis obveznih i izbornih predmeta u ISVU sustav – putem Studomata (26. 02. 2018. - 12. 03. 2018.)

  2. Upis u Uredu za preddiplomske i diplomske studije – Referada (26. 02. 2018. - 26. 03. 2018.; nakon provjere upisa predmeta u ISVU, ovjerava se indeks)

STUDENTI KOJI NISU PONAVLJAČI i STUDENTI PONAVLJAČI KOJI NEMAJU PARCIJALU

Upis ljetnog semestra vrši se u Referadi od 26. veljače do 26. ožujka 2018. u vremenu od 9.00 do 12.00h i od 13.00 do 14:30h. Potrebno je donijeti indeks i potvrdu o uplati ljetnog semestra (račun ste dobili na početku zimskog semestra).

Upis predmeta ljetnog semestra vrši se putem Studomata (od 26. veljače do 12. ožujka 2018.).

Na Odjelima za germanistiku, klasičnu filologiju i anglistiku bili su preddupisi izbornih predmeta i ti predmeti se moraju upisati i preko studomata.

SVAKI EVENTUALNI KRIVI UPIS KOLEGIJA PREKO STUDOMATA BITI ĆE NEVAŽEĆI I PONIŠTIT ĆE SE.

 

Preko Studomata se NE MOGU upisati sljedeći studenti (upisuju se samo u Referadi u gore navedenim terminima):

- STUDENTI KOJI IMAJU PARCIJALU i IZVANREDNI STUDENTI - UPISUJU SE NA IZBORNE PREDMETE LJETNOG SEMESTRA U TAJNIŠTVU ODJELA (prema rasporedu svakog pojedinog odjela)

- APSOLVENTI