Odjel za francuske i frankofonske studije

Gostujuće predavanje - dr. sc. Evaine Le Calvé Ivičević

Sa zadovoljstvom pozivamo sve zainteresirane studente i nastavnike 
na predavanje koje će dr. sc. EVAINE LE CALVÉ IVIČEVIĆ (Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu) održati u srijedu, 15. svibnja 2019. u 12 sati (dvorana 155) na temu
Un aperçu de l'histoire du Québec en chansons (U sklopu nastave iz kolegija Kultura i književnost frankofonske Kanade).

Theme picker