Odjel za francuske i frankofonske studije

Soirée de la chanson française-26. avril 2024 à 18h

Pozivamo Vas na zanimljivo predavanje o ulozi pjesme u nastavi stranog jezika koja će se održati u petak 26. travnja 2024. u 18h u Gradskoj knjižnici Zadar- ogranak Grad.

Bienvenue 🇫🇷
#odjelzafrancuskeifrankofonskestudije #sveučilišteuzadru #francuskijezik #zadar #gradskaknjižnicazadar #stranijezici #pjesma