Odjel za francuske i frankofonske studije

Novosti na odjelu

Atelier Français en usage

Atelier Français en usage

Atelier animé par madame Anne Cécile Lamy Joswiak, Département des langues romanes, Faculté des lettres de l'Université de Ljubljana intitulé LE FRANÇAIS EN USAGE - enseigner le méthodes de  la synthèse des documents oraux et écrits (flash info/revue de presse/exposé) et de la contraction de texte (résumé/compte rendu) aura lieux à la bibliothèque du Département le 21 février 2020, de 13 à 16 heures.

Pročitaj više
Atelier Français en usage
Natječaj za stipendiju za učenje francuskog jezika za studente razine A1

Natječaj za stipendiju za učenje francuskog jezika za studente razine A1

 

Pozivamo sve zainteresirane studente prve godine koji francuskim jezikom vladaju na razini A1 da se prijave na stipendiju Wallonie-Bruxelles International (WBI). Stipendija pokriva troškove tečaja francuskog jezika na Universite Libre de Bruxelles od 18. srpnja do 7. kolovoza 2020. godine, smještaj u Studentskom domu i prehranu. Troškove prijevoza Zadar-Bruxelles-Zadar  snosi kandidat.

Prijave se predaju u tajništvo Odjela do 1. ožujka 2020. (uz napomenu za stipendiju WBI).

Prijava sadrži: ispunjen obrazac prijave (u prilogu), životopis kandidata na hrvatskom jeziku i prijepis ocjena.  

Rezultati će biti objavljeni 9. ožujka o.g. na proslavi Frankofonske večeri.

Pročitaj više
Natječaj za stipendiju za učenje francuskog jezika za studente razine A1
Natječaj za dodjelu Rektorove nagrade

Natječaj za dodjelu Rektorove nagrade

Klasa: 602-04/20-06/10
Urbroj: 21987-1-79-29/20-01
U Zadru, 29.1.2020.

Sveučilište u Zadru raspisuje

NATJEČAJ ZA DODJELU REKTOROVE NAGRADE
za postignuća u akademskoj godini 2018./2019.

Rektorovu nagradu mogu dobiti studenti treće godine preddiplomskog studija i apsolventi te studenti diplomskog studija i apsolventi.

Studenti predaju svoju kandidaturu popraćenu potrebnom dokumentacijom (u dva primjerka) u tajništvo Odjela najkasnije do 14. veljače 2020. 

Prema Kriterijima za vrednovanje akademske uspješnosti studenta, nagrade izvrsnim studentima dodjeljuju se ne samo za ostvareni prosjek ocjena, već i za cjelokupni studentski angažman, odnosno postignute rezultate u istraživačkim, stručnim, umjetničkim i sportskim aktivnostima.

Popratna dokumentacija treba sadržavati:
- životopis
- ovjereni prijepis ocjena ili dopunsku ispravu o studiju prethodne razine studija za studente
  prve godine diplomskih studija
- potvrdu da se prema ostvarenim ocjenama student nalazi u 30% najuspješnijih studenata na 
  godini studija
- ostalu dokumentaciju koja potvrđuje angažman studenta u relevantnim aktivnostima


- Kriteriji za vrednovanje akademske uspješnosti studenata -

VREDNUJU SE:

1. Ocjene tijekom studija 

2. Znanstvene aktivnosti  
- znanstveni radovi objavljeni u časopisima
- izlaganja na znanstvenim skupovima
- ostalo

3. Stručne aktivnosti 
- stručni radovi objavljeni u časopisima
- izlaganje na stručnim skupovima
- sudjelovanje u organizaciji znanstvenog ili stručnog skupa
- sudjelovanje u radu studentskih organizacija, ili predstavništvo u stručnim tijelima (stručno vijeće odjela, Senat, sveučilišna povjerenstva), vodstvo u Studentskom zboru, Sportskom akademskom savezu Sveučilišta i slično
- demonstratura ili slične aktivnosti pri Sveučilištu, odjelima ili centrima
- odjelna nagrada
- završena i certifikatom potvrđena edukacija  pri Sveučilištu (tečajevi, ljetne škole, radionice i dr.)
- ostalo

3. Relevantne aktivnosti izvan Sveučilišta 
(npr. završene edukacije /jezici, informatički tečajevi i sl./,  nacionalne, županijske, i gradske nagrade, vodstvo klubova, volonterstvo, profesionalno bavljenje sportom, glazbom i drugim umjetnostima / nastupi, izložbe, objavljeni radovi i sl./)


NE VREDNUJU SE:

- preporuke nastavnika i/ili čelnika drugih ustanova
- osobine ličnosti (samoprocjene ili procjene od strane drugih)
- članstva u različitim klubovima i društvima
- rekreativno bavljenje sportom
- umjetničke aktivnosti (ukoliko nisu u pitanju nagrade, nastupi, izložbe, objavljeni književni radovi i slično) 
- nagrade i natjecanja tijekom osnovne i srednje škole
- socijalni status
- seminarski radovi


U Zadru, 29.1.2020.
 

Pročitaj više
Natječaj za dodjelu Rektorove nagrade
Korištenje e-Dnevnika - radionica za studente

Korištenje e-Dnevnika - radionica za studente

Radionica korištenja e-Dnevnika u organizaciji Odjela za francuske i frankofonske studije namijenjena studentima 2. godine filoloških diplomskih studija nastavničkog usmjerenja održat će se u petak, 17. siječnja 2020. u dvorani PDS-a, Ulica Mihovića Pavlinovića 1 (zgrada Rektorata, 2. kat).
Voditeljica radionice: Marina Kulaš, prof.
Maksimalan broj sudionika: 25
Obvezna prijava: https://forms.gle/Mjzj1hr7zvA6impC6


 

 

 

Pročitaj više
Korištenje e-Dnevnika - radionica za studente
Izvanučionička nastava

Izvanučionička nastava

Povodom izvanučioničke nastave organizirane u okviru kolegija Hospitacije i praksa I studenti 2. godine nastavničkog diplomskog studija 20. i 21. siječnja  posjetit će Francuski institut u Zagrebu i više zagrebačkih odgojno-obrazovnih ustanova u kojima se uči francuski jezik.

Pročitaj više
Izvanučionička nastava
First45679111213Last