Odjel za francuske i frankofonske studije

PREDDIPLOMSKI STUDIJ FRANCUSKOG JEZIKA I KNJIŽEVNOSTI

Nastava na preddiplomskome studiju francuskoga jezika i književnosti studentima istovremeno pruža mogućnost ovladavanja francuskim jezikom na razini B2 i upoznavanje francuske civilizacije i književnosti, kao i drugih frankofonskih kultura. Završetkom preddiplomskog studija stječe se akademski naziv “sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea francuskog jezika i književnosti” /univ. bacc. philol. franc).


Voditelj Preddiplomskog studija francuskog jezika i književnosti: doc. dr. sc. Tomislav Frleta


 Studentski savjetnik/tutor: doc. dr. sc. Tomislav Frleta