Odjel za francuske i frankofonske studije

Studijsko putovanje u Francusku-part 2.

Studijsko putovanje u Francusku

Nastavljamo s našim pripremama i video predavanjima. U srijedu, 6. ožujka predavanje o jezičnoj intuiciji (L'intuition linguistique) održao je kolega Bajrić, a u ponedjeljak, 11. ožujka studenti su imali priliku upoznati Mme Paniz koja je pripremila zanimljivo i uvijek aktualno (pogotovo za govornike hrvatskog jezika) predavanje na temu L'aspect verbal pa su neki od naših studenata imali priliku po prvi puta čuti neke pojmove dok su oni s viših godina imali priliku produbiti znanje ili se jednostavno prisjetiti svega za što su čuli u okviru više kolegija koji se izvode na našem prijediplomskom studiju.