Odjel za francuske i frankofonske studije
Zagreb International Model United Nations (ZAGiMUN)

Zagreb International Model United Nations (ZAGiMUN)

Zagreb International Model United Nations (ZAGiMUN) – Conference on Shared Responsibility, koju organizira Hrvatsko društvo za Ujedinjene narode, međunarodna je konferencija o održivom razvoju namijenjena studentima i mladim profesionalcima zainteresiranima za globalna pitanja i međunarodne odnose. Program konferencije sastoji se od simulacije rada institucija Ujedinjenih naroda i Europske unije te panela na temu prevencije kriza, osiguravanju održivog mira i UN-ovim ciljevima održivog razvoja – Agenda 2030. Uz navedeno, sudionici dobivaju priliku raditi na razvijanju vlastitih govorničkih i pregovaračkih vještina, interesa za različitosti i njihovo poštivanje te međukulturalnoj razmjeni kroz višednevno druženje sudionika.

Prijave su otvorene do nedjelje, 3. rujna 2017. godine na službenoj stranici konferencije.

Više
Pročitaj više
Zagreb International Model United Nations (ZAGiMUN)
Intenzivni tečaj francuskog za početnike

Intenzivni tečaj francuskog za početnike

Pozivaju se studenti prve godine studija francuskog jezika i književnosti, koji su obvezni pohađati Intenzivni tečaj za početnike, da dođu dana 18. rujna u 8:30 h u dvoranu 155. Polaznici će biti raspoređeni u dvije grupe a nastava će se odvijati prema slijedećem rasporedu:

GRUPA A (Maja Lukežić Štorga, prof.)

18.9.-22.9.2017.; 8:30-11:45 (dvorana 155)

25.9.-29.9.2017.; 12:00-15:15 (dvorana 155)

GRUPA B (mag. sc. Sofija Jakšić)

18.9.-22.9.2017.; 8:30-11:45 (dvorana 145)

25.9.-29.9.2017.; 8:30-11:45 (dvorana 155)
Pročitaj više
Intenzivni tečaj francuskog za početnike

Theme picker