Odjel za francuske i frankofonske studije
Terminološki simpozij

Terminološki simpozij

Odjel za francuske i iberoromanske studije Sveučilišta u Zadru priređuje terminološki simpozij pod naslovom Terminologija i specijalizirano prevođenje u službi međukulturne strukovne komunikacije koji će se na Sveučilištu održati 22. i 23. kolovoza 2014.

Više informacija o simpoziju
Pročitaj više
Terminološki simpozij

Theme picker