Odjel za francuske i frankofonske studije
Anketa o studentskom životu u vrijeme pandemije COVID-19

Anketa o studentskom životu u vrijeme pandemije COVID-19

Istraživanje o studentskom životu za vrijeme
COVID-19 pandemije se provodi u suradnji između Europskog
udruženja studenata, Instituta za razvoj obrazovanja i kolega i kolegica s
Odjela za sociologiju i Odjela za psihologiju Sveučilišta u Zadru. Radi se
o upitniku koja će se primjenjivati u 40-tak zemalja.

Upitnik se nalazi na sljedećoj poveznici.
 

Zahvaljujemo na suradnji,

istraživački tim s Odjela za sociologiju (Izv. prof. dr. sc. Karin Doolan,
doc. dr. sc. Valerija Križanić, doc. dr. sc. Krešimir Krolo i doc. dr. sc.
Željka Tonković) i Odjela za psihologiju (izv. prof. dr. sc. Irena Burić).

 

 

Pročitaj više
Anketa o studentskom životu u vrijeme pandemije COVID-19

Theme picker