Odjel za francuske i frankofonske studije
VI. dani iberoromanskih jezika i kultura

VI. dani iberoromanskih jezika i kultura

U organizaciji Odsjeka za iberoromanske studije Sveučilišta u Zadru, od 16. do 19. travnja 2012., održani su VI. dani iberoromanskih jezika i kultura. U sklopu manifestacije priređene su radionice kreativnog pisanja, katalonskog baroknog pjesništva, književnog prevođenja, neverbalne komunikacije i oralne književnosti. Također su se održala brojna predavanja na temu iberoromanskih jezika i književnosti. Osim toga, studenti su imali priliku sudjelovati u Iberoromanskoj pjesničkoj večeri te prenijeti svojim kolegama vlastita prevoditeljska iskustva.
Kao predavači na Danima su gostovali Pedro Sena-Lino, Josep Pedrals, Meri Videc, María Lado, Victoriano Gaviño i Cándido Pazó.
Pročitaj više
VI. dani iberoromanskih jezika i kultura

Theme picker