Odjel za francuske i frankofonske studije
Kolektivna kreacija - doc. dr. sc. Višnja Kačić Rogošić

Kolektivna kreacija - doc. dr. sc. Višnja Kačić Rogošić

Odjel za francuske i frankofonske studije Sveučilišta u Zadru

sa zadovoljstvom poziva sve zainteresirane studente i nastavnike 
na predavanje koje će 

doc. dr. sc. VIŠNJA KAČIĆ ROGOŠIĆ, docentica na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu

u sklopu nastave iz kolegija Uvod u teatrologiju održati 

u četvrtak, 05. prosinca 2019. u 10,30 sati (dvorana 155) na temu
Kolektivna kreacija.


 

Pročitaj više
Kolektivna kreacija - doc. dr. sc. Višnja Kačić Rogošić
Zbornik s međunarodnog skupa Rencontres francophones à Zadar : La Belgique – littérature, langue, culture

Zbornik s međunarodnog skupa Rencontres francophones à Zadar : La Belgique – littérature, langue, culture

S velikim zadovoljstvom vas obaviještavamo da je 8. studenog izišla elektronska publikacija zbornika sa skupa Rencontres francophones à Zadar : La Belgique – littérature, langue, culture (Sveučilište u Zadru, 23. - 24. svibanj 2017.), a ovo je poveznica:
https://morepress.unizd.hr/books/press/catalog/book/45
 

Pročitaj više
Zbornik s međunarodnog skupa Rencontres francophones à Zadar : La Belgique – littérature, langue, culture

Theme picker