Odjel za francuske i frankofonske studije

Phono-phoné. Udžbenik iz fonetike i fonologije francuskoga jezika

Phono-phoné. Udžbenik iz fonetike i fonologije francuskog jezika, prvi  je udžbenik objavljen na hrvatskome jeziku koji donosi pregled razvoja i podjelu opće fonetike i fonologije, opis francuskoga fonološkog sustava te osvrt na prozodijski sustav francuskoga jezika. U udžbeniku se prikazuje aktualizirana verzija francuskog fonetsko-fonološkog sustava koja uzima u obzir govorni i pisani jezični modalitet ne zanemarujući istovremeno teorijski opis jezika kroz perspektivu kognitivnih operacija koje govornik izvodi dok se koristi tim jezikom.  Namijenjen je studentima različitog predznanja francuskog jezika, svima koji uče francuski kao strani jezik te nastavnicima francuskog jezika, ali i onima koji se bave fonetikom i/ili fonologijom romanskih jezika na općenitijoj razini.