Odjel za francuske i frankofonske studije

Međunarodno natjecanje kreativnog pisanja

Na poziv i pod mentorstom više lektorice Maje Lukežić Štorga, naše studentice druge i treće godine prijediplomskog studija Martina Brkić, Arijana Gudelj i Laura Melvan sudjelovale su u međunarodnom natjecanju kretivnog pisanja. Bilo se moguće prijaviti individualno ili skupno (do pet učenika ili studenata koji zajedno pišu priču ili pjesmu). Naše su se studentice odlučile za skupno pisanje priče. Ukupno je stiglo 250 prijava iz cijeloga svijeta. Iako nije osvojena jedna od glavnih nagrada (objava priče u časopisu Le Français dans le monde), vjerujemo da ćete svi uživati u priči koju su ispričale naše studentice. Hvala im na trudu i sudjelovanju!