Odjel za francuske i frankofonske studije

Jesenski intenzivni tečaj francuskog jezika za početnike

Jesenski intenzivni tečaj francuskog jezika za početnike

 

 

 

Intenzivni tečaj francuskog jezika i kulture obavezan je za sve upisane studente 1. godine preddiplomskog studija koji do sada nisu učili francuski jezik. Tečaj mogu pohađati i ostali studenti upisani na prvu godinu pds.-a. Tečaj je besplatan, a vodit će ga lektorice Marina Šišak i Adriane Lemaire. Traje od 21. 9. - 2. 10. 2020.

Prijave se primaju u tajništvu Odjela na telefon 023 200 746 ili na e-mail: francuski@unizd.hr