Odjel za francuske i frankofonske studije

Gostovanja na kolegiju Recepcija prijevoda i prijevodna kritika

Gostovanja na kolegiju Recepcija prijevoda i prijevodna kritika

Na kolegiju Recepcija prijevoda i prijevodna kritika danas su gostovale voditeljica Službe za knjigu i nakladništvo Mihaela Majcen Marinić te voditeljica Službe za Kreativnu Europu Anera Stopfer.

Studentima prevoditeljskog smjera predstavile su državnu politiku vezanu za knjižni lanac i književno prevođenje, od europskog programa Kreativna Europa do raznih mehanizama državne potpore. Poseban je naglasak stavljen i na hrvatsko-francusku suradnju, u vidu velikih manifestacija poput Rendez-vous i Croatie la voici, gostovanja Hrvatske na festivalu Comédie du livre, ali i nekih manjih, pa čak i individualnih inicijativa i aktivnosti…

Theme picker