Odjel za francuske i frankofonske studije

Natječaj za stipendiju za učenje francuskog jezika za studente razine A1

 

Pozivamo sve zainteresirane studente prve godine koji francuskim jezikom vladaju na razini A1 da se prijave na stipendiju Wallonie-Bruxelles International (WBI). Stipendija pokriva troškove tečaja francuskog jezika na Universite Libre de Bruxelles od 18. srpnja do 7. kolovoza 2020. godine, smještaj u Studentskom domu i prehranu. Troškove prijevoza Zadar-Bruxelles-Zadar  snosi kandidat.

Prijave se predaju u tajništvo Odjela do 1. ožujka 2020. (uz napomenu za stipendiju WBI).

Prijava sadrži: ispunjen obrazac prijave (u prilogu), životopis kandidata na hrvatskom jeziku i prijepis ocjena.  

Rezultati će biti objavljeni 9. ožujka o.g. na proslavi Frankofonske večeri.

Theme picker