Odjel za francuske i frankofonske studije

Natječaj za dodjelu Rektorove nagrade

Klasa: 602-04/20-06/10
Urbroj: 21987-1-79-29/20-01
U Zadru, 29.1.2020.

Sveučilište u Zadru raspisuje

NATJEČAJ ZA DODJELU REKTOROVE NAGRADE
za postignuća u akademskoj godini 2018./2019.

Rektorovu nagradu mogu dobiti studenti treće godine preddiplomskog studija i apsolventi te studenti diplomskog studija i apsolventi.

Studenti predaju svoju kandidaturu popraćenu potrebnom dokumentacijom (u dva primjerka) u tajništvo Odjela najkasnije do 14. veljače 2020. 

Prema Kriterijima za vrednovanje akademske uspješnosti studenta, nagrade izvrsnim studentima dodjeljuju se ne samo za ostvareni prosjek ocjena, već i za cjelokupni studentski angažman, odnosno postignute rezultate u istraživačkim, stručnim, umjetničkim i sportskim aktivnostima.

Popratna dokumentacija treba sadržavati:
- životopis
- ovjereni prijepis ocjena ili dopunsku ispravu o studiju prethodne razine studija za studente
  prve godine diplomskih studija
- potvrdu da se prema ostvarenim ocjenama student nalazi u 30% najuspješnijih studenata na 
  godini studija
- ostalu dokumentaciju koja potvrđuje angažman studenta u relevantnim aktivnostima


- Kriteriji za vrednovanje akademske uspješnosti studenata -

VREDNUJU SE:

1. Ocjene tijekom studija 

2. Znanstvene aktivnosti  
- znanstveni radovi objavljeni u časopisima
- izlaganja na znanstvenim skupovima
- ostalo

3. Stručne aktivnosti 
- stručni radovi objavljeni u časopisima
- izlaganje na stručnim skupovima
- sudjelovanje u organizaciji znanstvenog ili stručnog skupa
- sudjelovanje u radu studentskih organizacija, ili predstavništvo u stručnim tijelima (stručno vijeće odjela, Senat, sveučilišna povjerenstva), vodstvo u Studentskom zboru, Sportskom akademskom savezu Sveučilišta i slično
- demonstratura ili slične aktivnosti pri Sveučilištu, odjelima ili centrima
- odjelna nagrada
- završena i certifikatom potvrđena edukacija  pri Sveučilištu (tečajevi, ljetne škole, radionice i dr.)
- ostalo

3. Relevantne aktivnosti izvan Sveučilišta 
(npr. završene edukacije /jezici, informatički tečajevi i sl./,  nacionalne, županijske, i gradske nagrade, vodstvo klubova, volonterstvo, profesionalno bavljenje sportom, glazbom i drugim umjetnostima / nastupi, izložbe, objavljeni radovi i sl./)


NE VREDNUJU SE:

- preporuke nastavnika i/ili čelnika drugih ustanova
- osobine ličnosti (samoprocjene ili procjene od strane drugih)
- članstva u različitim klubovima i društvima
- rekreativno bavljenje sportom
- umjetničke aktivnosti (ukoliko nisu u pitanju nagrade, nastupi, izložbe, objavljeni književni radovi i slično) 
- nagrade i natjecanja tijekom osnovne i srednje škole
- socijalni status
- seminarski radovi


U Zadru, 29.1.2020.
 

Theme picker