Odjel za francuske i frankofonske studije

Natječaj za stipendiju WBI za učenje francuskog jezika za studente razine A1

Pozivamo sve zainteresirane studente koji francuskim jezikom vladaju na razina A1 da se prijave na stipendiju Wallonie-Bruxelles International (WBI). Stipendija pokriva troškove tečaja francuskog jezika na Universite Libre de Bruxelles od 12. srpnja do 3. kolovoza 2019. godine, smještaj u Studentskom domu i prehranu. Prijave se predaju u tajništvo Odjela do utorka 9.4. (uz napomenu za stipendiju WBI).
Prijava treba sadržavati: životopis kandidata, prijepis ocjena, ispunjen obrazac (Formulaire d’été) s posebnim naglaskom na obrazloženje motivacije. 
Rezultati će biti objavljeni 23. travnja o.g.

Theme picker