Odjel za francuske i frankofonske studije

Prijave na DELF - DALF međunarodne ispite

Međunarodni ispiti iz poznavanja francuskog jezika održavaju se u svibnju 2019. na Sveučilištu  u Zadru (Odjel za francuske i frankofonske studije).
Datumi  i cijene održavanja ispita po razinama:
DELF A1- 24.5.2018. (250 HRK)
DELF A2 – 24.5.2018. (250 HRK)
DELF B1 – 16.5.2018. (400 HRK)
DELF B2 – 21.5.2018. (400 HRK)
DALF C1 – 22.5.2018. (500 HRK)
DALF C2 – 23.5.2018. (500 HRK)
Pretprijave se primaju do 10.travnja 2019. Ispunjenu pretprijavnicu poslati na mstorga@unizd.hr. 
Sve ostale obavijesti o uplati, dvorani i satu održavanja ispita bit će poslane svim kandidatima koji su ovdje izvršili pretprijavu do 10.travnja 2019.

Examens DELF-DALF 2018 – Zadar 
Les examens auront lieu à l'Université de Zadar du 16 au 24 mai 2019.
Les dates  et les tarifs d'après le niveau :
DELF A1- le 24 mai 2019 (250 HRK)
DELF A2 – le 24 mai 2019 (250 HRK)
DELF B1 – le 16 mai 2019 (400 HRK)
DELF B2 –  le 21 mai 2019 (400 HRK)
DALF C1 – le 22 mai 2019 (500 HRK)
DALF C2 – le 23 mai 2019 (500 HRK)
Le formulaire rempli de préinsription à envoyer par mail  jusqu'au 10 avril 2019 : mstorga@unizd.hr 
Tous les candidats préinscrits ici jusqu'au 10 avril 2019 vont recevoir les informations détaillées (la salle et l'heure de l'examen, le mode de paiement, etc. ).

Theme picker