Odjel za francuske i frankofonske studije

Intenzivni tečaj francuskog za početnike

Pozivaju se studenti prve godine studija francuskog jezika i književnosti, koji su obvezni pohađati Intenzivni tečaj za početnike, da dođu dana 18. rujna u 8:30 h u dvoranu 155. Polaznici će biti raspoređeni u dvije grupe a nastava će se odvijati prema sljedećem rasporedu:

GRUPA A (Maja Lukežić Štorga, prof.)

18.9.-22.9.2017.; 8:30-11:45 (dvorana 155)

25.9.-29.9.2017.; 12:00-15:15 (dvorana 155)

GRUPA B (mag. sc. Sofija Jakšić)

18.9.-22.9.2017.; 8:30-11:45 (dvorana 145)

25.9.-29.9.2017.; 8:30-11:45 (dvorana 155)

Theme picker