Odjel za francuske i frankofonske studije

Obilježavanje Svjetskog dana knjige

Obilježavanje Svjetskog dana knjige

Povodom obilježavanja Svjetskog dana knjige Odsjek za iberoromanske studije Sveučilišta u Zadru 23. travnja od 11.30 do 12 sati na Forumu organizira javno čitanje poezije i proze na španjolskom, portugalskom, katalonskom i galješkom jeziku. Slijedeći katalonski običaj darivanja ruža na dan sv. Jurja, zainteresiranim prolaznicima studentice će darivati ruže i pjesme na jednom od jezika.

Theme picker