Odjel za francuske i frankofonske studije

Upis izbornih predmeta za ljetni semestar

Upis izbornih predmeta za ljetni semestar akademske godine 2012./2013. na svim studijima Odjela, osim na studiju romanistike, vršit će se u tajništvu Odjela od 25.2.2013. do 12.3.2013. Mole se studenti da ispoštuju zadane datume.

Iz Odjela

U Zadru, 22.2.2013.

Theme picker