Odjel za francuske i frankofonske studije

MEĐUNARODNA SURADNJA

Jedan je od glavnih strateških ciljeva i prepoznatljivih odlika Odjela za francuske i frankofonske studije poticanje međunarodne suradnje i mobilnosti studenata i znanstveno-nastavnog osoblja u svrhu razmjene ideja, usavršavanje znanstveno-nastavnih metoda i poboljšanja kvalitete studijskih programa. Nastavnici Odjela boravili su na stranim sveučilištima kao gosti predavači, stipendisti, studenti poslijediplomskih studija te kao suradnici na međunarodnim znanstvenim projektima. Na Odjelu su od njegova osnutka gostovali brojni gostujući profesori sa srodnih sveučilišta u regiji te eminentni stručnjaci s frankofonih i hispanofonih sveučilišta.

Na Odjelu djeluje lektorat za francuski jezik pod vodstvom ugovornih lektora koji izvode nastavu na stranom jeziku, zaduženi su za organizaciju kulturnih aktivnosti Odjela i koordiniraju stipendije za usavršavanje stranih jezika u inozemstvu te polaganje međunarodno priznatih certifikata iz francuskog  jezika (DELF/DALF)

Odjel dugi niz godina uspješno surađuje s brojnim stranim sveučilištima i institucijama putem međusveučilišnih ugovora ili u okviru programa Erasmus. 


  Koordinator za ErasmusMarina Šišak, prof. lektorica

msisak@unizd.hr 
 

Odjel ostvaruje suradnju kroz razmjenu studenata i nastavnika sa sljedećim sveučilištima i visokim školama:

Masarykovo Sveučilište u Brnu

Sveučilište u Coimbri

Sveučilište Dunarea de Jos u Galatiju

Sveučilište u Ljubljani

Sveučilište u Münsteru

Sveučilište Nikola Kopernik u Torunu

Sveučilište Wszechnica Polska u Varšavi

Université d'Artois

Université de Bourgogne

Université de Bretagne Occidentale - Brest

Université catholique de Louvain

Université de Lorraine

Université de Nantes

Université Nice Sophia Antipolis

Université d'Orléans

Université Paris Diderot-Paris VII

Université Paris-Sorbonne (Paris IV)

Universidad de Valladolid

Visoka škola Gregorio VII Rim