Odjel za francuske i frankofonske studije

Studentska fešta Marunada - Magosto - Castanyada

Studentska fešta Marunada - Magosto - Castanyada
Odsjek za iberoromanske studije organizira kulturno-zabavnu aktivnost, studentsku feštu Marunada, Magosto, Castanyada u café baru Đina u petak, 22. studenoga 2013., od 21:00.

Theme picker